Ακολουθώντας την ίδια λογική με τα plexiglass σχετικά με την δυνατότητα ανάδειξης, τα γράμματα Inox προσφέρονται σε 2D ή 3D, με λανθάνοντα (κρυφό) φωτισμό (νέον κ.α.). Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το ανοξείδωτο υλικό τους.