Τα μεταλλοπλαστικά ή κουτιαστά γράμματα ποικίλουν ως προς το υλικό κατασκευής. Έχουμε τη δυνατότητα κατασκευής γραμμάτων από μέταλλο, plexiglass ή μεταλλοπλαστικό υλικό. Τα γράμματα μπορούν να αναδειχθούν είτε με λανθάνοντα φωτισμό είτε με φωτισμό LED.